Máy vặn vít dùng pin 6723DW

Liên hệ


Mô tả :

Tốc độ không tải: 220 v/p

Lực vặn tối đa :4.5 N·m

Kích thước: 292x49x60 mm

Trọng lượng: 0.42 kg

Tốc độ không tải: 220 v/p

Lực vặn tối đa :4.5 N·m

Kích thước: 292x49x60 mm

Trọng lượng: 0.42 kg