Máy vặn vít dùng pin DTD134RFE

Liên hệ


Mô tả :

Thông số kỹ thuật

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô (ren dài): 22-125mm

Lực đập/phút: 0-3,200 l/p

Tốc độ không tải: 0-2,400 v/p

Lực vặn tối đa: 155N.m

Kích thước: 138x79x238mm

Trọng lượng tịnh: 1.2kg

Thông số kỹ thuật

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô (ren dài): 22-125mm

Lực đập/phút: 0-3,200 l/p

Tốc độ không tải: 0-2,400 v/p

Lực vặn tối đa: 155N.m

Kích thước: 138x79x238mm

Trọng lượng tịnh: 1.2kg