Máy Vặn Vít Dùng Pin DTD147Z

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô: 22 - 125mm

Tốc độ không tải: 0 - 2,800/ 0-2,300/ 0-1,400 v/p

Tốc độ đập: 0 - 3,400/ 0-2,800/ 0-1,300 l/p

Lực siết tối đa: 170 N·m

Kích thước : 129x79x239mm

Trọng lượng: 1.2 kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô: 22 - 125mm

Tốc độ không tải: 0 - 2,800/ 0-2,300/ 0-1,400 v/p

Tốc độ đập: 0 - 3,400/ 0-2,800/ 0-1,300 l/p

Lực siết tối đa: 170 N·m

Kích thước : 129x79x239mm

Trọng lượng: 1.2 kg