Máy vặn vít dùng pin DTD153RTE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải 0 - 3,400 v/p

Tốc độ đập 0 - 3,600 l/p

Lực siết tối đa 170 N·m

Kích thước  126x79x238mm

Trọng lượng 1.3 kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải 0 - 3,400 v/p

Tốc độ đập 0 - 3,600 l/p

Lực siết tối đa 170 N·m

Kích thước  126x79x238mm

Trọng lượng 1.3 kg