Máy vặn vít dùng pin DTD155RFE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô : 22 - 90mm

Tốc độ không tải Cao / Thấp: 0 - 3,900 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập Cao / Thấp: 0 - 3,000 / 0 - 1,300 l/p

Lực siết tối đa 140 N·m 

Kích thước 135x79x232mm

Trọng lượng 1.2 kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô : 22 - 90mm

Tốc độ không tải Cao / Thấp: 0 - 3,900 / 0 - 1,600 v/p

Tốc độ đập Cao / Thấp: 0 - 3,000 / 0 - 1,300 l/p

Lực siết tối đa 140 N·m 

Kích thước 135x79x232mm

Trọng lượng 1.2 kg