Máy vặn vít dùng pin DTD170RTE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải

Tối đa / Cứng / TB / Mềm / Chế độ T:

0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,600

Tốc độ đập

Tối đa / Cứng / TB / Mềm / Chế độ T:

0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 2,600

Lực siết tối đa 175 N·m

Kích thước: 117x79x236mm

Trọng lượng 1.2 kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16

Ốc đàn hồi cao: M5 - M14

Ren thô (ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải

Tối đa / Cứng / TB / Mềm / Chế độ T:

0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 3,600

Tốc độ đập

Tối đa / Cứng / TB / Mềm / Chế độ T:

0 - 3,800 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 2,600

Lực siết tối đa 175 N·m

Kích thước: 117x79x236mm

Trọng lượng 1.2 kg