Máy vặn vít dùng pin TD022DSE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M3 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M3 - M8

Ốc đàn hồi cao: M3 - M6

Ren thô: 22 - 45mm

Tốc độ không tải 0 - 2,450 v/p

Tốc độ đập 0 - 3,000 l/p

Lực siết tối đa 25 N·m

Kích thước (L x W x H)

Kiểu thẳng: 282x42x52mm

Kiểu pitong: 227x42x142mm

Trọng lượng 0.56 kg

Khả năng

Ốc máy: M3 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M3 - M8

Ốc đàn hồi cao: M3 - M6

Ren thô: 22 - 45mm

Tốc độ không tải 0 - 2,450 v/p

Tốc độ đập 0 - 3,000 l/p

Lực siết tối đa 25 N·m

Kích thước (L x W x H)

Kiểu thẳng: 282x42x52mm

Kiểu pitong: 227x42x142mm

Trọng lượng 0.56 kg