Máy vặn vít dùng pin TD090DWE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M12

Ốc đàn hồi cao: M5 - M10

Ren thô ( ren dài): 22 - 90mm

Tốc độ không tải 0-2,400 v/p

Tốc độ đập 0-3,000 l/p

Lực siết tối đa 90 N·m

Kích thước (L x W x H) 155x54x178mm

Trọng lượng 0.92kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M12

Ốc đàn hồi cao: M5 - M10

Ren thô ( ren dài): 22 - 90mm

Tốc độ không tải 0-2,400 v/p

Tốc độ đập 0-3,000 l/p

Lực siết tối đa 90 N·m

Kích thước (L x W x H) 155x54x178mm

Trọng lượng 0.92kg