Máy vặn vít dùng pin TD111DSAE

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng Ốc máy:

M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô ( ren dài): 22 - 90mm

Tốc độ không tải Cao / Thấp: 0 - 3,000 / 0 - 1,300

Tốc độ đập Cao / Thấp:: 0 - 3,900 / 0 - 1,600

Lực vặn tối đa 135 N·m

Kích thước (L x W x H) 135x66x210mm

Trọng lượng 0.97 kg

Khả năng Ốc máy:

M4 - M8mm

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14

Ốc đàn hồi cao: M5 - M12

Ren thô ( ren dài): 22 - 90mm

Tốc độ không tải Cao / Thấp: 0 - 3,000 / 0 - 1,300

Tốc độ đập Cao / Thấp:: 0 - 3,900 / 0 - 1,600

Lực vặn tối đa 135 N·m

Kích thước (L x W x H) 135x66x210mm

Trọng lượng 0.97 kg