Máy vặn vít xung dầu dùng pin DTS141RME

Liên hệ


Mô tả :

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M8

Ốc đàn hồi cao: M5 - M6

Ren thô ( ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải

Cứng: 0-3,200 v/p

Vừa: 0-2,000 v/p

Mềm: 0-1,200 v/p

Tốc độ đập

Cứng: 0-2,700 l/p

Vừa: 0-2,200 l/p

Mềm: 0-1,400 l/p

Lực siết tối đa 40 N·m

Kích thước : 136x79x240mm

Trọng lượng: 1.2kg

Khả năng

Ốc máy: M4 - M8

Ốc tiêu chuẩn: M5 - M8

Ốc đàn hồi cao: M5 - M6

Ren thô ( ren dài): 22 - 125mm

Tốc độ không tải

Cứng: 0-3,200 v/p

Vừa: 0-2,000 v/p

Mềm: 0-1,200 v/p

Tốc độ đập

Cứng: 0-2,700 l/p

Vừa: 0-2,200 l/p

Mềm: 0-1,400 l/p

Lực siết tối đa 40 N·m

Kích thước : 136x79x240mm

Trọng lượng: 1.2kg