Khoan Pin MT066SK2N

Liên hệ


Mô tả :

khả năng khoan:

thép 10mm

gỗ 10mm

vít gỗ 4.5*20mm

Tốc độ không tải:

0-600 v/p

Kích thước : 223x52x10mm

Trọng lượng : 1,2kg

khả năng khoan:

thép 10mm

gỗ 10mm

vít gỗ 4.5*20mm

Tốc độ không tải:

0-600 v/p

Kích thước : 223x52x10mm

Trọng lượng : 1,2kg